Izvod iz referenc liste

Veselin Čović,dipl.ing.el.                                                           licence  453,450,381,350 (IKS);  B2,B3,B5 (MUP)

INOSTRANSTVO

- Gradska većnica Libervil, Gabon, odgovorni izvođač EL i TK, 1978;
- Vojni kompleks za odmor, Benghazi, Libya, načelnik tehnike, 1982-84;
- Hotel Vadhan, Tripoli, Libya, projektant EL i TK, 1984;
- Luka Misurata, Libya, projektant EL i TK, 1985;
- Hotel METROPOL, Crveni trg, Moskva, Rusija - idejni projekat EL i TK, 1982;
- Vojna uprava No2, rekonstrukcija, Moskva, Rusija, odg. projektant EL i TK;
- Vojna uprava, Trubnjikovskij pereulog, Moskva,Rusija, odg. projektant EL i TK;
- Vojna Akademija, rekonstrukcija, Lenjingrad,Rusija, odg. projektant EL i TK;
- Glavni računarski centar (ERC) i Poslovna zgrada  Intoursa Moskva,Rusija,cca 20.000m2 - org. kooperantskih instalaterskih radova;
- Upravna zgrada Rafinerije Baidji, Iraq, odg. projektant upravljanja i automatike za klimatizaciju;
- Predsednička protivatomska skloništa, Bagdad,Iraq, odg. projektant EL i TK;
Hotel FORUM, Crowne Plaza,cca23.000m2   Bratislava) - odg. projektant CBC Paris,  1985-89;
- Hotel DANUBE, Bratislava,(cca 20.000 m2) -  konsultant CBC Paris, 1990-91;
-
Tehničko-komercijalno zastupstvo DOMIS, PRAG, 1997-98.
- Tehničko-komercijalna obrada, Hotel (HYATT), MINSK, Belorusija,  cca 20.000m2, g.2007;

SRBIJA i SFRJ

- Elektro i telekom. mreže za stambene , poslovne i industrijske komplekse: Liman 2 Novi Sad; Cerak Beograd, blokovi 44 i 34 Beograd, IKL,Rafinerija Iraq itd; 
- Više  el. mreža 1kV, 10kV, 35kV, 110kV i 400kV na području  Srbije , Crne Gore i Makedonije (1980-2013).
- Namenski vazdušno-kablovski vodovi VN:  Žabljak-VŠ, za napajanje Telekomunikacionog kompleksa Veliki Štuoc (2300m), Durmitor, Crna Gora, 1979-80;
- Namenski vazdušno-kablovski vodovi VN:   Skopje-SG, za napajanje Telekomunikacionog kompleksa Solunska glava (2200m), Makedonija, 1979-80;
- Više  trafostanica 10(20) / 0,4 kV snage do 3x1000 kVA i dizel-električnih agregata snage od 50 kVA do 1250 kVA u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima;
- Dizajn (oblikovanje i konstruisanje)  više familija svetiljki i ozvučenja za hotele i rezidencijalne objekte;
- Glavni projekti električnih, signalnih i telekomunikacionih instalacija za više stambeno-poslovnih objekata : blok34, Cerak-vinogradi, Bež. kosa, naselje dr Ivana Ribara , zatim Vračar i Zvezdara u Beogradu,  Liman u N.Sadu  itd ,  ukupno više od 300.000 m2;
- Glavni projekat elektroenergertskih, signalnih i telekomunikacionih instalacija Poslovnog centra UTZ,(Piramida) blok 44, N. Beograd;
- Glavni projekat elektroenergetskih, signalnih i telekomunikacionih instalacija Poslovne zgrade CEPTER, bul. M. Pupina, N. Beograd;
- Glavni projekat elektroenergetskih, signalnih i telekomunikacionih instalacija Poslovne zgrade ERC SDK, Košum, Beograd;
- Glavni projekat elektroenergetskih, signalnih i telekomunikacionih instalacija Fabrike IKL Beograd- Bajina Bašta;
- Glavni projekti elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija Škole i Kombinovane dečije ustanove Cerak-vinogradi Beograd  kao i adaptacije Fakulteta primenjenih umetnosti Beograd. OIR Kombinovane dečije ustnove "TESLA"Belvil Beograd, g 2013.

- Studija opravdanosti sa Generalnim projektom SOLARNE ELEKTRANE 9,99 MWp Tiovac, GASCOM Italia  g.2012. Studija en.ef. rasvete VT Beograd, g2012.

- NADZOR nad izvođenjem telekomunikacionih optičkih vodova TELENOR : Pančevo Kovin Smederevo,Dimitrovgrad, RBS Surčin2, Tehnopark Inđija ,Subotica...
- NADZOR nad izvođenjem elektroenergetskih, signalnih i telekomunikacionih instalacija na  stambenim i poslovnim objekatima u Beogradu: stanovi i   poslovni prostori u bloku 25, bloku 22, bloku 34, Poslovno trgovački centar 44-PIRAMIDA Beograd sa više od 700 lokala, itd,  više od 400.000m2;                              NADZOR ili IZVOĐENJE el. i tk. instalacija u više fabrika, logističkih centara i farmaceutskih pogona, od 1980 do danas.


Odgovorni izvođač  telekomunikacionih i signalnih instalacija TC Merkator-Roda, Sremska Mitrovica (9.000m2), g. 2008; Senta (7.700m2), g. 2009 i elektroenergetskih instalacija Tehnike Merkator Bgd,g 2012. 

-Odgovorni IR  elektro i  tk instalacija za više  HIDRO  i GASNIH postrojenja (PPOV,Pumpne stanice,GMRS) u N.Sadu,Vrbasu,Pančevu, Kragujevcu,Beogradu.
- Odgovorni izvođač  telekomunikacionih i signalnih instalacija Nacionalnog PET centra (SIEMENS) Kliničkog centra Srbije, g 2009; OI El i Tk Akceleratora za Radiologiju KC Niš , 2016

-Odgovorni izvodjač automatike za klimatizaciju Hotela PATRIA Subotica ; elektro i tk. instalacija Hotela TULIP IN (Putnik) Beograd. Projektant i realizator rešenja  odnosno nadzor za više drugih  Hotelsko-ugostiteljskih  objekata, uključujući Kopaonik i Zlatibor, u periodu od 1977 godine do danas.

Projekt menadžment  građevinsko-zanatske rekonstrukcije Domova zdravlja po Nacionalnom investicionom planu Srbije: Valjevo, Mionica, Osečina, 

-  Konsultant i OIR za el. instalacije MillenniumTeam-a za "BEOGRAD NA VODI": SAVANOVA,  Osvetljenje PROMENADE i ULICA  , Javne garaže ZV i OV sa solarnom el; 2016,2017; 
Konsultantski poslovi za projektovanje i izgradnju kao i el.en. nadzor Poslovna zgrade LUKOIL-a u Beogradu, 2003-2005;
Konsultantski i menadžment poslovi za uvođenje sistema upravljanja projektima i kvalitetom, direktor QMS & ICT u GP NAPRED, 2005,2006;
- Tehničko i projektno upravljanje -Tehnički direktor , po ugovoru sa Gradom Beogradom,  pri izgradnji   BEOGRADSKE ARENE, 2001,2002.;
- Tehničkokomercijalno i projektno upravljanje - Direktor Inženjeringa GP NAPRED  kod izgradnje Poslovnog centra „Napred-GRAWE“, 2006-2008.;
Rukovođenje Inženjeringom i Projektnim poslovima u firmi za projektovanje i implementaciju elektronskih sigurnosnih sistema „MACCHINA SECURITY“  .
       
Fotodokumentacija dela referentnih projekata-objeka data  je u GALERIJI.

Ljiljana Čović, dipl. ing. maš. - ČOVING

- Konstruktor i tehnolog proizvoda u fabrici preduzeća „Elektron“- Beograd (1981-1986 god)
- Konstruktor alata za montažu kugličnih ležaja u „Industriji kugličnih ležaja“ (IKL) - Beograd (1986-1996 god)
- Glavni inspektor kvaliteta u „Industriji kugličnih ležaja“ (IKL) - Beograd (1996-1999 god)
- Viši savetnik za akreditaciju sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema kvaliteta, sistema zaštite životne sredine i osoblja u JUAT-u,
  sadašnji ATS-Beograd (1999-2003 god)
- Rukovodilac Biro-a za menadžment kvalitetom i životnom sredinom u fabrici svetiljki „Minel-Schreder“ - Beograd (2003 do 2012)
- Član konsultantskih timova za implementaciju integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine (QMS/EMS) prema zahtevima ISO 9001
  i ISO 14001 npr u fabrici za proizvodnju laboratorijske opreme EKOLAB Pivnice, reciklažnog dvorišta „ECO Fenix“ Subotica itd.
- Član većeg broja timova sertifikacionih tela u postupku ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine,
  (sa priznatim statusom vodećeg ocenjivača ,registar SZS),npr. u ELEKTROVOJVODINI NS, JUGOISTOKU NIŠ, ELEKTROSRBIJI KRALJEVO,TISAB Bgd itd.