Arena i blok 25 noć 
Arena radno 
Stambeno poslovni objekti blok 22 
 Bengazi
Grawe - u vreme izgradnje

 Hotel Putnik (tokom rekonstr.)
Liberville  - Gradska skupština
Hotel Moskva 
Liberville 
Misurata - terminal 

Lukoil 
 Merkator Roda
Merkator Roda 
Merkator Roda 
 Merkator Roda

 

SC Voždovac 
TC Piramida 
PC Zepter 
PC Zepter 
Hotel Zlatibor 

 

Hotel Zlatibor 1990
Merkator Roda
Hotel Zlatibor,  Sp. kandelaber
Hotel Forum Bratislava
 Hotel Carlton Bratislava

 

Hotel Danube Bratislava
 Unutrašnji kandelaber tip SV
Skica Kandelabera SV
 Signalne i telekomunikacione instalacije MR
 Signalne i telekomunikacione instalacije PET

 

Signalne i telekomunikacione instalacije PET KC
Signalne i telekomunikacione instalacije PET KC
Candela Konf. "Zlatibor"
Nacionalni PET skener
Nacionalni PET skener

 

 

 PC Kvant blok 44
Libija 1983
 
BW, Hercegovačka
JG, Obilićev venac, Lighting

 BW, Savanova
 BW, Savanova
BW, Savapromenada
BW, Savapromenda Lighting
JG, Obilićev venac, Lighting